فرق شیطان با ابلیس چیست؟
توسط : saeid_h

آیا شیطان همان ابلیس است؟ پاسخ منفی است ، یعنی شیطان غیر از ابلیس است . شیطان آنچنانکه از موارد استعمال آن به دست می آید موجودی است فتنه انگیز، موذی و مضرکه پیوسته در صدد آزار و اذیت و انحراف و گمراهی مردم است و بر ایجاد اختلاف و فساد کوششی پیگیر و مستمر دارد،چنانچه خداوند در آیه 91 سوره مائده می فرماید:

شیطان پیوسته می کوشد تا در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند.

اما ابلیس به معنای مایوس از رحمت خداست . وآن موجودی است سرکش و عصیانگر که از روی نافرمانی و تمرد، دستور خداوند متعال را اطاعت نکرده و بر آدم خاکی سجده ننموده است.ابلیس اسم خاص است برای عصیانگری پس از سالها عبادت، بر اثر عدم انقیاد و تسلیم ، یکباره از کاخ تکبر و انانیت فرو افتادو برای همیشه از درگاه حق رانده شد. آدم را فریب داد و هم اکنون با لشگریانش در کمین آدمیان است.

تعجب آن است که بعضی از مترجمین در قرآن و نهج البلاغه گاهی ابلیس را به شیطان ترجمه کرده اند که از باب حسن ظن می توان گفت : شاید توجه به مفهوم وسیع کلمه شیطان داشته اند،که بر هر موجود متمرد و سرکشی قابل اطلاق است.اگر در قرآن مجید و اخبار و روایات گاهی از ابلیس تعبیر به شیطان شده است از این جهت می باشد.که ابلیس مشمول این وصف است یعنی موجودی است سرکش و متمرد.

یکی از دانشمندان در این زمینه می گوید: شیطان به معنای موجودی شرور است که هم بر ابلیس گفته می شود و هم بر مخلوقات شرور، خواه از جن باشند و خواه از انسان ، و ابلیس از جن است. همانطور که در قرآن کریم کلمه آدم اسم خاص و علم است برای آدم ابوالبشر ، و انسان و بشر اسم عام و اسم جنس است برای نوع بنی آدم، همینطور کلمه ابلیس اسم خاص است برای رئیس شیاطین و جنیان ، و شیطان و جن اسم عام است برای آن نوع .

در صدر آیه 50 از سوره کهف آمده است که ((و یاد بیاور ای پیامبر زمانی را که ما به فرشتگان گفتیم :  به آدم سجده کنید ، همگی سجده نمودند مگر ابلیس که او از جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید. ))

و در آیه 94 و 95 سوره شعرا آمده است : ((در وقتی که جهنم برای گمراهان ظهور کند، پس همه معبودهای باطل و همه ی گمراهان به رو در آتش افتند و تمامی لشگریان ابلیس نیز به رو در آتش افتند. ))

شنبه 17/11/1388 - 16:18
پسندیدم 1
UserName