علی حسینی:‌ رضازاده قول همکاری داده است
توسط : hosain55
او تنها امید وزنه بردار سنگین ایران است و دوست دارد ثابت کند که به هیچ عنوان دوپینگ نکرده است.

ملی پوش دسته فوق سنگین تیم ملی وزنه برداری ایران می گوید« در دیداری که با حسین رضازاده سرپرست فدراسیون وزنه برداری داشتم او قول همکاری و روشن شدن موضوع را به من داده است.»
سعید علی حسینی این را می گوید و ادامه می دهد«‌تقریبا هر روز برای پیگیری کارهای خود به فدراسیون می روم تا مشخص شود ماجرای دوپینگ من از کجا و توسط چه کسی آب می خورد‌ بهرام افشارزاده دبیر کمیته ملی المپیک نیز قول داده است شخصا موضوع را پیگیری کند تا اگر راهی بود بتوانم به ورزش حرفه ای خود ادامه دهم.»
وی با اشاره به جلسه ای که با حسین رضا زاده داشته است ادامه می دهد« حسین رضازاده گفته موضوع را پیگیری خواهد کرد تا همه چیز روشن شود. اما اگر چنین نشود شخصا پیگیر کارهایم خواهم بود تا برای همه مشخص شود که بی گناه بودم و برایم ایجاد مشکل کرده اند.اگر تمام راه ها بسته شود مجبور خواهم شد به نمونه A خود اعتراض کنم تا نمونه B مورد بررسی قرار گیرد. مطمئنم که دوپینگ نکرده ام و این موضوع برایم به هیچ عنوان قابل حل نیست.»
شنبه 10/11/1388 - 17:58
پسندیدم 0
UserName