عضویت در اتاق بازرگانی 3 برابر گران تر می شود
توسط : hosain55
بر اساس نامه‌ای که غلامحسین شافعی روز پنج‌شنبه به اتاق‌های شهرستان‌ها ارسال کرده است در صورت تصویب تعرفه عضویت در اتاق بازرگانی بین 3 تا 4 برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ شرکت‌هایی که سرمایه ثبت شده آنها بین یک میلیون ریال تا 100 میلیون ریال است در حال حاضر 150 هزار تومان حق عضویت می‌دهند و بر اساس لایحه جدید این رقم به 450 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش فارس شرکت‌هایی که سرمایه ثبت شده آنها بین 100 تا 500 میلیون ریال است در حال حاضر 200هزار تومان حق عضویت می‌دهند که بر اساس این لایحه حق عضویت آنها بین 500 تا 800 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
همچنین شرکت‌هایی که سرمایه ثبت شده آنها بیش از 500میلیون ریال است در حال حاضر250 هزار تومان حق عضویت می‌دهند که با وضعیت پیش آمده حق عضویت این شرکت ها بین یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار تومان خواهد بود.
به گزارش فارس، سال 85 تعرفه عضویت اتاق بازرگانی ایران بین 10 تا 15 درصد افزایش یافته بود اما امروز این تعرفه به پیشنهاد اتاق ایران بین 3 تا 4 برابر افزایش می‌یابد.
برخی از اعضای اتاق بازرگانی معتقدند در حال حاضر اعضای اتاق‌های بازرگانی به دلیل بحران های مالی و رکود به وجود آمده در بخش تولید کشور با مشکل مواجه هستند به طوری که بر اساس پژوهشی که در اتاق تهران صورت گرفته است، بخش تولید کشور با یک سوم ظرفیت خود در حال فعالیت است.
به نظر می‌رسد با افزایش حق عضویت در اتاق‌های بازرگانی و با توجه به اینکه در سال آینده طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا می‌شود بستر مناسبی برای افزایش سایر خدمات دولتی نظیر یارانه انرژی فراهم می‌شود.
جمعه 9/11/1388 - 13:15
پسندیدم 0
UserName