سالروز شهادت حضرت رقیه(س) تسلیت باد
توسط : yazdanjo

قل لا اسئلكم علیه اجراً الا الموده فی القربی

ای حرمت قبله حاجات ما                 یاد تو تسبیح و مناجات ما

با عرض سلام و خسته نباشید...اینجا خانه یك سه ساله ای است كه هر كه در خانه اش را زد چیزی گرفت و رفت.
یه نكته ای است می خواهم بگویم و آن اینكه: اگه نعمت را بشناسید بلدید چطور قدر شناسی كنید.
الان بدونید كجا اومدید.این دانستن برای این است كه ما استفاده كنیم.
خب برای چی میاییم زیارت؟برای اینكه درست شویم.((با این خانواده دوست شویم ، دوست شدنی كه ما را عوض كند.))

                                   ***

آنشب خرابه شهــر شام از داد گــردیــد               ویــرانه ای بــود وحسیــن آباد گــردیــد
آنشب عروس حجله شب شد سیه پوش              شـد چـلچــراغ گوشه ویــرانه خامــوش
آنشب خـرابه شور وحـال دیگری داشت                 از ســوز دل بـر لب مقـال دیگری داشت
آنشب گـلی را بلبــلی در خــواب می دید              با بــوسه از گلــخـانــه او لالــه می چید
آنشب سه سـاله راز دل با لالـه می كرد                ویــرانــه را آیــیــنـــه دار لالــه می كرد
ناگه سراسیمه زخــواب نــاز برخــاست                 از ناله اش سوزی دگراز ساز برخاست
با عمه مظلومه اش این گفـتگــو داشت                 در هر كلامش از پدر رازی مگو داشت
گفتــا به عمه، عمــه بـابـایـم كجــا رفت               زینــت فــزای قلــب شـیـــدایم كجــا رفت
بودم هم اكنون همچــو گـل پهــلوی بابا                گل بوسه هـا می زد لــبـم بــر روی بابا
گفتم به بابا خیمـه ها را سوخـت دشمن              پیــراهـن ماتـم بــرای مـا دوخـت دشمن
گفــتم به بــابــا روی من گـردیــده نیــلی             از بس كه خوردم از سنان و شمر سیلی
گفــتـم به بــابـــا بــر تنــم باشد نــشــانه            مــانـنـد زهــرا جــای ضــرب تـــازیــانه
گفــتــم به بــابــا من ز نـــاقه اوفــتـــادم              تنهای تنـها ســوی صحــرا رو نــهـــادم
گفتـم كسی با من در آن صحــرا نبــودی               از ترس می مردم اگـــر زهـــرا نبــودی

 

 

یا علی

پنج شنبه 1/11/1388 - 9:38
پسندیدم 0
UserName