مثل‌ عكس‌ رخ‌ مهتاب...
توسط : mmsshh

 سوار سبز پوش من ...


بی‌قرارِ تواَم‌ و در دل‌ تنگم‌ گله‌هاست‌
آه! بی‌تاب‌ شدن‌ عادت‌ كم‌ حوصله‌هاست‌

مثل‌ عكس‌ رخ‌ مهتاب‌ كه‌ افتاده‌ در آب‌
در دلم‌ هستی‌ و بینِ من‌ و تو فاصله‌هاست‌

آسمان‌ با قفس‌ تنگ‌ چه‌ فرقی‌ دارد؟!
بال، وقتی‌ قفسِ پر زدنِ چلچله‌هاست،

بی‌تو هر لحظه‌ مرا بیم‌ فروریختن‌ است‌
مثل‌ شهری‌ كه‌ به‌ روی‌ گسل‌ زلزله‌هاست‌

باز می‌پرسمت‌ از مسئله‌ دوری‌ و عشق‌
و ظهور تو جواب‌ همه‌ مسئله‌هاست‌

 

ابوالفضل‌ نظری‌

پنج شنبه 1/11/1388 - 9:0
پسندیدم 0
UserName
x