انتظار منجی موعود و نیایش های امام خمینی
توسط : mohammad_majed

 « خداوندا! شهدای عزیز این ملت را كه برای تو و برای اعتلای دین تو جان باخته اند درجوار اولیایت مخلد فرما و به بازماندگان آنان خصوصا پدران و مادران فرزندان و همسرانشان كه برای رضای تو فراق و دوری آنان را تحمل می كنند و پرچم مبارزه آنان را بر دوش گرفته و به پیش می روند صبر و اجر كرامت كن و فرزندان آنان را برای رافت و مهربانی بیشتر به مادران داغدیده خود مهیا فرما و جانبازان عزیز و پیروز و سرافراز ما را شفا عنایت كن و مفقودین و اسرا این شیرمردان در بند را با سلامت و پیروزی به اوطان خود بازگردان و ما را خدمتگزار این ملت و ملت را قدرشناس زحمات شهیدانمان گردان و شیرینی و حلاوت محبت و رضایت خود را به ما عنایت كن و دعای خیر حضرت بقیه الله ارواحنا فداه ـ را شامل حالمان گردان و این انقلاب را از خطر آفت ها و لغزش ها و كید كافران و منافقان و ملحدان حفظ فرما . »

اشاره ها :
.1 جاودانگی شهیدان ایران اسلامی در جوار اولیا
.2 صبر و اجر برای پدران مادران فرزندان و همسران شهدا .
.3 سلامت و پیروزی مفقودان و اسیران یا شیران در بند .
.4 خدمتگزاری رهبری برای ملت .
.5 قدرشناسی ملت از زحمات شهیدان
.6 حلاوت محبت و رضایت حق .
.7 دعای خیر حضرت مهدی (عج )
.8 مصونیت انقلاب اسلامی از آفت زدگی و توطئه دشمنان داخلی و خارجی

پنج شنبه 1/11/1388 - 8:59
پسندیدم 0
UserName
x