مهریه زنان
توسط : mohammad_majed
 میزان مهریه زنان در ایران دچار افزایش بی رویه شده است . معاون پژوهشی مركز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه گفت : میانگین مهریه زنان در ایران بین 260 تا 350 سكه طلاست . به گزارش روابط عمومی مركز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه شهلا كاظمی پور با اشاره به یافته های آخرین پژوهش های انجام شده در این مركز میانگین سن ازدواج پاسخگویان مرد را 25 سال و زنان را 21 سال اعلام كرد . وی گفت : براساس یافته های این پژوهش كه به تازگی پایان یافته است روند تورمی مهریه در چند سال اخیر چند برابر گذشته شده است به طوری كه میزان میانگین مهریه در 20 سال قبل 150 سكه طلا بود اما در 5 سال اخیر این میزان به 450 سكه طلا افزایش یافته است . وی معتقد است : دقیقا مسائل و معضلات اجتماعی ناشی از مهریه از همین زمان آغاز می شود; به طوری كه میزان میانگین مهریه زنان طی 30 سال از 150 سكه به 300 سكه افزایش یافته است اما تنها در 5 سال اخیر میانگین مهریه زنان از 300 سكه به 450 سكه طلا رسیده است
پنج شنبه 1/11/1388 - 8:52
پسندیدم 0
UserName
x