الهی نامه
توسط : aftab

الهی!      

ذی حجه رفت،مُحرم نگشتیم ، محَّرم گشت ، مَحرم نگشتیم           

«عاشورا» شد و از خود نگذشتیم         

به مَحرمان درگاهت ،تو از ما بگذر. 

الهی!  

بی «آب» و «نان» زندگی چگونه باید؟    

بی عشق «جانان» زندگانی چگونه شاید؟  

بارالها! نان دادی ،دندان دادی، «جان» دادی، «جانان» بده!  

الهی!

میوه ای ده که شهدش تو باشی    

سینه ای ده که شرحش تو باشی   

الهی!  

یاد هر که جز «تو» جفاست  

و نام هر که جز «تو» خطاست  

یاد و نام تو عین عطاست  

یا ذاکر  و یا مذکور! 

 
پنج شنبه 1/11/1388 - 8:30
پسندیدم 0
UserName
x