سه چیز که نباید به آن تکیه کرد
به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد ...........
پنج شنبه 1/11/1388 - 1:51
پسندیدم 0
UserName
x