رسول گرامی (ص) فرمودند:
توسط : yazdanjo

 هر که بهشت خواهد دست از پنج چیز نکشد:

1-   دائم در حال ترک گناه باشد و از ترس خدا قرآن بخواند و عمل کند.

2-   قناعت را در دنیا از دست ندهد. بدانچه از راه حلال است شکمش پر شود، و به فکر حرام نباشد.

3-  حفظ بر اطاعت و عبادت خدا داشته باشد، ولی حرص به مال نداشته باشد.

4همنشینی با اهل علمی که اهل عمل باشد و اهل ریاکاری نباشد.

5-  ادامۀ تضرع و زاری و دعا، یعنی از خدا خواستن که کار خوب بکند و از خدا خواستن که ترک گناه بکند.

چهارشنبه 30/10/1388 - 16:58
پسندیدم 0
UserName
x