کشکول
توسط : anghlab
) شرمسارى محتضر
پادشاهى به محتضر دانائى گفت : مرا درباره بازماندگانت سفارشى كن .
محتضر دانا: شرمسارم اگر سفارش بنده خدا را به غیر خدا كنم .
چهارشنبه 30/10/1388 - 16:36
پسندیدم 0
UserName
x