سردردش بوسیله بسم الله خوب شد
توسط : hamed001

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

روایت شده: قیصر روم نامه ای برای حضرت نوشت كه مضمون آن شكایت از صداع یعنی سردرد بود و اطباء از عهده معالجه آن بر نیامده بودند.
حضرت امیر ع برای پادشاه روم یك كلاه فرستاد و دستور دادند هرگاه دچار سردرد شدی این كلاه را بر سر خود بگذار تا نجات یابی.
هنگامی كه قیصر روم امر آن حضرت را اجراء نمود خدای توانا او را شفا داد، چون این موضوع به نظر قیصر روم شگفت آور بود، دستور داد تا كلاه را شكافتند، پس از اجراء این امر، با كاغذی مواجه شدند كه در آن نوشته شده بود: ((بسم الله الرحمن الرحیم))هنگامی كه وی دریافت كه شفایش بخاطر این نام مبارك بوده اسلام آورد ولی اسلام خود را پنهان می داشت.
منهج الصادقین- ج1- ص33

 


ای كه هـــم دردی و هم درمان من**وی كه هــم جانی و هم جانان من
دردم از حــــد رفت، درمانی فرست**ای دوای درد بـــــی درمــــان مـــن
تـــــا بكی ســــــوزد دلم در آتشت**رحـــــمی آخــر بر دل من، جان من
آتش عشـــقت ســــراپایم گرفــــت**سوخت خشك و تر ز خان و مان من
راز خــــود هــــر چــند پنهان داشتم**فـــــاش كرد ایـــــن دیــده گریان من

چهارشنبه 30/10/1388 - 14:52
پسندیدم 0
UserName
x