حكم 6 نفر از متهمان هتاكی به آرمان‌های انقلاب از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شد.
توسط : regnant2020
به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پرونده این محكومین در صورت اعتراض به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود كه اگر احكام صادره تایید شود اسامی این افراد اعلام خواهد شد.
این 6 نفر در احكام صادره جداگانه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت، اهانت به مسئولین ارشد نظام و اخلال در نظم عمومی حسب مورد به حبس و جزای نقدی محكوم شده‌اند.
همچنین دادگاه در مورد 2 نفر دیگر از متهمان این پرونده‌ها نیز پس از انجام محاكمه اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
این گزارش اضافه كرد: در پی اتمام رسیدگی به اتهامات محسن صفایی فراهانی، رای محكومیت نامبرده توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است كه مراتب به وی ابلاغ و در صورت اعتراض، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
يکشنبه 27/10/1388 - 16:13
پسندیدم 0
UserName