نماد کشورها
توسط : mohsen_yahoo

بسیاری از کشورهای جهان یک حیوان را به عنوان نماد خود انتخاب کرده اند. برخی کشورهای دیگر نیز به دلیل اینکه زیستگاه جانوری خاص هستند به نام کشور این موجود شهرت دارند.

خروس

یکی از نمادهای کشور فرانسه و نیز پرتقال است.البته شهرت خروس های فرانسوی بیشتر است.در فرانسه خروس اشاره ای تاریخی به سقوط امپراطوری رم غربی و ظهور دوباره سرزمین گل"فرانسه قدیم "است در پرتقال خروس نماد ایمان و عدالت است.

کانگورو

نماد کشور استرالیا است و در حدود 63 گونه این جانور کیسه دار در کشور استرالیا زندگی می کنند. در عین حال زیستگاه برخی از گونه های  کانگورو در کشور گینه نو است.

سگ آبی

نماد کشور کانادا است و در تاریخ توسعه این کشور به دلیل تجارت پوست در دوره  استعمار بریتانیا  نقش دارد .تصویر سگ آبی بر روی برخی از سکه های کانادا و نیز تمبر های پستی این کشور مشاهده می شود.

شیر

نماد کشور بریتانیا بوده و تصویر آن برروی نشان ها و علایم سلطنتی و برخی از سکه های واحد پول این کشور نقش بسته است.

عقاب ماهیخوار سر سفید

از سال 1782 میلادی به عنوان نماد ملی ایالات متحده انتخاب شد. تصویر این گونه عقاب روی مهر ریاست جمهوری ایالات متحده و نیز نیروی هوایی این کشور و برخی از سکه های آن دیده می شود.

پاندا

چین مرکزی زیستگاه پاندا است و نام پاندا مترادف با نام این کشور است.چینی ها این جانور را به عنوان یکی از گنجینه های ملی خود تلقی می کنند.

جگوار

یا پلنگ آمریکای جنوبی ،نماد کشور آرژانتین است.

لاما

نماد کشور بولیوی بوده و تصویر آن روی پرچم این کشور و نیز نشان های رسمی آن مشاهده می شود.

کندور

زیستگاهش سلسله جبال آند در آمریکای جنوبی و یکی از نمادهای اصلی کشور شیلی است.

چهارشنبه 23/10/1388 - 16:32
پسندیدم 0
UserName
x