.درد
توسط : hadye_1368

 

 

ازدرد سخن گفتن وازدرد شنیدن

با مردم بی درد ندانی که چه دردی است.

دوشنبه 7/10/1388 - 18:13
پسندیدم 0
UserName