...
توسط : ياس كوچك
روزگاری بود که،بر چسب هایی روی قلب ها می دیدم اما،معنایشان را نمی فهمیدم.دارم فکر می کنم...شاید عشق هم تاریخ مصرف دارد!!!
پنج شنبه 3/10/1388 - 13:33
پسندیدم 0
UserName