خشك شویی ، لكه بری
توسط : یاكریم

 

 

خشك شویی ، لكه بری

 

خشك شویی

 برای جداكردن ناپاكی های پارچه ها روش های آب شویی و خشكشویی معمول است.خشك شویی به آن روشی می گویندكه برای شستن آب به كار برده نمی شود.شستشوی شیمیایی یك خشكشویی است كه برای شستن بنزین بكار می رود، كه چربی ها ومواد دیگر را در خود حل می كند. بنزین از برقی كه در اثر مالش تولید می شود ممكن است آتش بگیرد. این آتش گیری را با افزودن برخی مواد بسیار پایین می آورند، مثلا به آن محلول 1/0 درصد اولئات منیزیم اضافه میكنند. هچنین از حلال هایی مانند نفت ، تتراكلرید كربن، مخلوط تتراكلریدكربن با یك ماده نفتی در خشكشویی استفاده می شود. تتراكلرید كربن ماده ای  غیرقابل اشتعال است، ولی بخارهای آن سمی است از این جهت لازم است كه عمل شستشوی خشك در فضای باز خانه یا در اتاقی كه محهز به دستگاه تهویه می باشد انجام پذیرد.

سفید شویی نوعی شستشوی با آب است كه برای شستن رویه ی تشك، روانداز ، رومیزی و زیر پوش بكار می رود . در این شستشو از مواد رنگ برنده وحل كننده ی چربی وآنزیم استفاده می شود. رخت ها را با كربنات سدیم خیس می كنند تا ناپاكی های سست آن جدا شود. چربی و مواد پروتئینی وخون به آسانی با كربنات سدیم جدا نمی شوند. برخی آنزیم ها كه پروتئین را می شكافند، می توانند برخی ناپاكی ها را بشكافند، تا در آب حل شوند. این گونه آنزیم ها را از لوزالمعده جانورانی كه در كشتارگاه كشته می شوند ، بدست می آورند وبه نام بورنس (Burnus) به بازار عرضه می كنند.

 

لك بری

 ماده ی بخصوصی به عنوان لك بر عمومی وجود ندارد . فاكتور های متععدی در پاك كردن لك مؤثر است كه عبارتند از: نوع لك ، نوع و جنس پارچه و رنگ آن . ماده ی لك برممكن است نقش حلال ، اكسیدان و احیاكننده را داشته باشد.در بكار گیری لك بر، به عنوان حلال ، بسته به نوع لك ،  بایستی ا زحلال هایی با قطبیت مناسب اسستفاده كرد. از این رو می توان حلال های آلی وحلال های معدنی مانند: آب همراه SO2   و آمونیك به عنوان حلال قطبی استفاده كرد . لك بر های اكسید كننده عبارتند از : كلر ، هیپو كلریت سدیم(NaClO2) ، پراكسید سدیم(Na­O2) ، آب اكسیژنه(H2O2) و نمك هایی مانند:  پربورات، پرفسفات و ......

از اكسالات ها و سولفیت های هیدروژن دار می توان به عنوان لك بر های احیا كننده استفاده كرد.

منبع وبلاگ:

shimisad
يکشنبه 22/9/1388 - 15:8
پسندیدم 0
UserName