روز حادثه...
توسط : 2Esteghlal2
 

روز حادثه(MN2FZ)


خدایا آسمان پر التهاب است


تمام چشمه ها پوچ و سراب است


خدایا حادثه در انتظار است


دل پر ماجرایم بی قرار است


خدایا یخ زده آب و درختها


بهم پیوند شدند هفت آسمانها


کویر تشنه طغیان کرده تا بحر


تمام باده ها گشته پر زهر


به روی قله ها آتش نشسته


تمام غنچه ها از هم گسسته


تمام آن یلان مردند و رفتند


به روی قبرشان سگهانشستند


الهی زندگی بی محتوی شد


خدایا زندگی پول و هوی شد


به فریادم برس ای ناجی غم


که دریای غمت را مبتلایم


بفریاد من و من ها برس رب


که اتش می کشم از ناله وتب

.:|میثم|:.

جمعه 13/9/1388 - 17:38
پسندیدم 0
UserName