کنترل خاصیت snap-to در ماوس (کلیه نسخه های ویندوز)
توسط : regnant2020

هنگامی که خاصیت snap-to در ماوس فعال شود، به محض فعال شدن پنجره ای، نشانه گر ماوس به روی کلید پیش فرض آن روی پنجره پرش میکند .


کلید زیر را پیدا کنید :


[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]


یک مقدار جدید از نوع String با نام SnapToDefaultButton  ایجاد کرده و آنرا با 1 جهت فعال سازی و با 0 جهت غیر فعال سازی خاصیت snap-to مقدار دهی کنید

باتشکرلطفانظرهم بدید.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جمعه 6/9/1388 - 12:9
پسندیدم 0
UserName