غیرفعال کردن ارتباط اتوماتیک مودم در Startup (کلیه نسخه های وین
توسط : regnant2020

در صورتی که Remote Connection در ویندوز فعال باشد ممکن است در هنگام Startup ویندوز و یا اجرای برخی از برنامه های کاربردی، یک Internet Connection راه اندازی می شود. تنظیم های زیر این رفتار را غیر فعال میکند.


کلید زیر را پیدا کنید:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole]


یک مقدار جدید از نوع String با نام EnableRemoteConnect  ایجاد کرده و آنرا با Y جهت فعال سازی Remote Connection و با N جهت غیر فعال سازی آن مقدار دهی کنید.

لطفانظرهم بدید

باتشکرعلی احمدی

جمعه 6/9/1388 - 12:2
پسندیدم 0
UserName