چرا لب‌ها قرمزند؟
توسط : mahdid
چرا لب‌ها قرمزند؟
خطوط لبها یا مرز لب های انسان در افراد مختلف تفاوت داشته و به فرد مورد نظر اختصاص دارد. این خطوط انتقالی از پوست به سمت قسمت صورتی- قرمز لب ها تنها در انسان ها وجود دارد و هنوز کسی علت آن را نمی داند.
برنا: خطوط لب‌ها یا مرز لب‌های انسان در افراد مختلف تفاوت داشته و به فرد مورد نظر اختصاص دارد.

خطوط لبها یا مرز لب های انسان در افراد مختلف تفاوت داشته و به فرد مورد نظر اختصاص دارد. این خطوط انتقالی از پوست به سمت قسمت صورتی- قرمز لب ها تنها در انسان ها وجود دارد و هنوز کسی علت آن را نمی داند.

دکتر "بت دیکاف" جراح و استاد دپارتمان جراحی دانشگاه کلمبیا در کتاب خود با عنوان "چرا پلک‌ها رشد نمی کنند؟" علت قرمز بودن لب ها را به خاطر وجود میلیون ها رگ خونی زیر پوست این ناحیه عنوان می‌کند.

سرخ‌رگ‌ها و سیاه رگ‌ها از طریق مویرگ‌ها ارتباط دارند و همین مویرگ های سرخ رنگ به پوست نزدیک هستند که این نزدیکی در قسمت لب‌ها بیشتر از سایر مناطق بدن است.
يکشنبه 12/7/1388 - 20:11
پسندیدم 0
UserName