خواص سوره های قرآن - ختم سوره حمد جهت فتح امور
توسط : padeshah_2009

از روز جمعه هر روزى 41 بار تا چهل و یكروز بخواند بى فاصله ، و اگر فاصله شود باید از سر گیرد و هر روز بعد از ختم این دعا را سیزده بار بخواند:
یا مفتح فتح یا مفرج فرج یا مسبب سبب یا میسر یسر یا مسهل سهل یا متمم تمم و حسبنا الله و نعم الوكیل .
هر كس این را با خلوص و تقوى و حضور قلب بجا آرد، از توانگرى بجائى رسد كه ضبط نتواند كرد. (260)
علامه مجلسى قدس سره گوید: بعد از نماز صبح جمعه با غسل بعد از تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسلام صد بار بگوید: (الحمد لله رب العالمین على كل حال ) و صد صلوات فرستد و با كسى سخن نگوید. (261) (مجرب است )
2 - سورة البقرة
از حضرت رسول الله صلى الله علیه و آله روایت است كه فرمودند: سوره بقره را یاد بگیرید، پس به درستى كه خواندن سوره بقره بركت است وترك خواندن آن حسرت مى باشد و ساحران راهى بر سوره بقره ندارند. (262)
2 و 3 - سورة البقرة و آل عمران
به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر كه سوره بقره و آل عمران را بخواند، این دو سوره در قیامت بر سر او سایه افكنند مانند دو ابر یا دو عبا.(263)
ثواب خواندن چهار آیه اول سوره بقرة ، آیة الكرسى و دو آیه پس از آن و سه آیه آخر این سوره
امام زین العابدین علیه السلام نقل مى نمایند كه رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: كسى كه چهار آیه اول سوره بقره ، آیة الكرسى و دو آیه بعد از آن و سه آیه آخر این سوره را قرائت نماید، خودش و مالش دچار هیچ گونه آفتى نخواهند شد؛ شیطان به او نزدیك نشده و قرآن را فراموش نخواهد كرد. (264)
از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است : هر كه آیة الكرسى را در وقت خواب بخواند از فالج شدن ایمن گردد، و هر كه بعد از نماز بخواند هیچ صاحب نیشى به او ضرر نرساند. (265)
و به سند معتبر از حضرت محمد باقر علیه السلام منقول است : هر كه یك مرتبه آیة الكرسى بخواند، حق تعالى از او برگرداند هزار بلا از بلاهاى دنیا، و هزاربلا از بلاهاى آخرت را كه از سهل ترین بلاهاى دنیا فقر و احتیاج باشد، و كمترین بلاهاى آخرت عذاب قبر باشد. (266)
و به سند دیگر منقول است كه : شخصى به حضرت صادق علیه السلام از تب شكایت كرد، حضرت فرمود: آیة الكرسى را در ظرفى بنویس ، و به آب حل كن و بخور. (267)
و از حضرت امام موسى علیه السلام منقول است كه : یكى از پدرانم شنید كسى سوره فاتحه مى خواند، فرمود: شكر خدا كرد و مزد یافت ، بعد از آن شنید كه قل هو الله احد مى خواند، فرمود: ایمان آورد و ایمن شد، بعد از آن شنید سوره انا انزلناه مى خواند، فرمود: تصدیق پیغمبر كرد آمرزیده شد، بعد از آن شنید آیة الكرسى مى خواند، فرمود: به به نازل شد برات بیزارى این مرد از جهنم . (268)
و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است : كسى كه چشمش آزارى داشته باشد آیة الكرسى بخواند و در خاطر خود قرار دهد برطرف مى شود، به توفیق الهى عافیت مى یابد انشاء الله ؛ و هر كه پیش از طلوع آفتاب یازده مرتبه سوره قل هو الله احد و یازده مرتبه سوره انا انزلناه و یازده مرتبه آیة الكرسى بخواند، خدا مالش را از تلف حفظ نماید؛ و چون كسى خواهد از خانه بیرون رود، چند آیه آل عمران را یعنى (ان فى خلق السموات و الارض ) تا آخر سوره با آیة الكرسى و سوره انا انزلنا و سوره حمد بخواند كه موجب قضاى حاجتهاى دنیا و آخرت مى گردد. (269)
و ایضا به سند معتبر از حضرت رضا علیه السلام منقول است كه حضرت رسول صلى الله علیه و آله فرمود: هر كه صد مرتبه آیة الكرسى بخواند، چنان باشد كه مدت حیات خود عبادت كرده باشد.(270)
و از حضرت رسول صلى الله علیه و آله منقول است كه : حق تعالى فرمود: به تو و امت تو گنجى از گنجهاى عرش خود را كرامت كرده ام ، فاتحة الكتاب و خاتمه سوره بقره یعنى آمن الرسول تا آخر سوره . (271)
و به سند معتبر از حضرت رسول صلى الله علیه و آله منقول است : هر كه بعد از نماز واجب آیة الكرسى بخواند تا وقت نماز دیگر در امان خدا باشد.(272)
و ایضا حدیث دیگر منقول است : یا على بر تو باشد به تلاوت آیة الكرسى بعد از نماز فریضه ، به درستى كه محافظت و مداومت نمى نماید بر خواندن آن مگر پیغمبرى یا صدیقى یا شهیدى . (273)
و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : چون حقتعالى امر فرمود كه سوره فاتحه و آیه شهد الله (274) و آیة الكرسى و قل اللهم مالك الملك (275) را به زمین آوردند، ایشان در عرش الهى در آویختند و گفتند: پروردگارا ما را به كجا مى فرستى ، به نزد اهل خطاها و گناهان مى فرستى ، حق تعالى وحى فرمود به ایشان كه : بروید به زمین ، به عزت و جلال خود قسم مى خورم هر كه از آل محمد صلى الله علیه و آله و شیعیان ایشان شماها را تلاوت نمایند بعد از نمازهاى واجب ، البته به سوى او نظر نمایم به نظر مخفى خود، یعنى الطاف خاصه خود را شامل حال او گردانم ، هر روز هفتاد نظر و در هر نظر كردنى هفتاد حاجت او را برآورم ، و توبه او را قبول كنم هر چند معصیت بسیار كرده باشند.(276)
و به سند معتبر از حضرت امام على نقى علیه السلام منقول است كه : اشجع سلمى به حضرت صادق علیه السلام گفت : بسیار سفر مى كنم ، و در بیابانهاى مخوف واقع مى شوم ، مى خواهم چیزى تعلیم من فرمائى كه موجب ایمنى من گردد، حضرت فرمود: هرگاه خوف بر تو غالب گردد دست راست خود را بالاى سر خود بگذار و به آواز بلند این آیه را بخوان :
(افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فى السموات و الارض طوعا و كرها و الیه یرجعون ). (277)
اشجع گفت : چون به سفر رفتم به وادى رسیدم كه مى گفتند: جن در آن جا بسیار است ، ناگاه شنیدم شخصى مى گوید: بگیریدش من آیه را خواندم ، دیگرى گفت ، چگونه بگیریمش و حال آن كه پناه به آیه طیبه برد. (278)
در حدیثى به سند معتبر منقول است : مردى عرض كرد یا امیرالمومنین حیوانى كه زیر پاى من هست چموشى مى كند و من از آن ترسانم ، فرمود: در گوش راستش این آیه را بخوان :
و له اسلم من فى السموات و الارض طوعا و كرها و الیه یرجعون . (279)
و آن مرد این آیه را خواند و آن حیوان براى او رام گردید. (280)
و ایضا در حدیثى به سند معتبر منقول است : مردى عرضكرد: اى امیرمومنان در شكم من آب زردى است (كه موجب بیمارى من شده است ) آیا شفائى دارد؟ فرمود: آرى (بى پول ) و بدون صرف كردن درهمى و نه دینارى ، بنویس آیة الكرسى را بر شكمت و آن را بشوى و بیاشام و آن را در شكمت ذخیره كن (محتمل است مقصود این باشد كه تا مقدارى از زمان روى آن چیزى مخور كه در شكمت بماند) بخواست خداى عز و جل بهبودى یابى ، و آن مرد انجام داد و بخواست خداوند بهبودى یافت . (281)

منابع:

[260]ختوم واذكار، ج 1، ص 118. منهاج ، ص 432.
[261]ختوم و اذكار، ج 1، ص 119.
[262]مفاتیح الحاجات .
[263]بحار، ج 92، ص 265. عین الحیات ، ج 2، ص 235. ثواب الاعمال ، ص 221.
[264]بحار، ج 92، ص 265. كافى ، ج 4، ص 426.
[265]بحار، ج 92، ص 266. عین الحیات ، ج 2، ص 236. ثواب الاعمال ، ص 223. كافى ، ج 4، ص ‍ 427.
[266]بحار، ج 92، ص 262. عین الحیات ، ج 2، ص 236.
[267]بحار، ج 95، ص 24. عین الحیات ، ج 2، ص 236.
 

شنبه 28/6/1388 - 14:43
پسندیدم 0
UserName