کدهای تقلب بازی King of the Road
توسط : Dr_Jackool
  کدهای تقلب را در حالت pause بازی وارد کنید. کدها با رنگ قرمز مشخص شده اند. تمام کلیدهای مشخص شده را در حالت بازی وارد کنید.

Code Result
--------------------
slallcheats - حالت تقلب فعال می شود. 
sllottery  -  پول و یک لیسانس +50000 
slroads  - همه ی جاده ها باز می شوند 
slrepair  - کلید Backspace را برای تعمییر رایگان فشار دهید 
slrecover  - کلید Ctrl+5 را برای ریکاوری رایگان فشار دهید. 
slfillup  - سوخت نا محدود 
minesoff  - مین های غیر فعال می شوند 
slmap  - همه ی کانتینرهای مخفی نمایش داده می شوند 

  
 slturbine  - باعث فعال شدن کارهای زیر می شود: 
---------------------------------------------
  Ctrl+1 حرکت به سریع به جلو 
 Ctrl+2 حرکت به عقب 
Ctrl+3 حرکت به سمت بالا 
 Ctrl+4 حرکت به سمت پایین
 
شنبه 28/6/1388 - 10:22
پسندیدم 2
UserName