ای خدای من!

 

 

به تو مدیونم همیشه

 

مگه میشه بی تو باشم

 

از شبی که رو به رومه

 

چه جوری بی تو رها شم

 

به تو مدیونم همیشه

 

مثل شب به صبح فردا

 

مثل موج سرد و تنها

 

به نگاه ناز دریا

 

به تو مدیونم همیشه

 

منه خسته منه ویرون

 

مثل خاک سرد و تشنه

 

به نوازش های بارون

 

به تو میرسم دوباره

 

زیر رگبار ستاره

 

وقتی بارون نگاهت

 

رو حریر شب می باره

 

اگه پایانی نباشی

 

واسه بغض و خستگی هام

 

چه جوری برگردم از این

 

جاده های بی سر انجام

 

تــو خـدای عـاشـقـایـی

 

به تو مدیونم همیشه

 

وقتی اسمتو میارم

 

نبض لحظه تازه میشه

 

به تو مدیونم همیشه

 

منه خسته منه ویرون

 

مثل خاک سرد و تشنه

 

به نوازش های بارون

 

به تو میرسم دوباره

 

زیر رگبار ستاره

 

وقتی بارون نگاهت

 

رو حریر شب می باره

 

به تو می رسم دوباره...

 

***

 

خدایا!

توی هجوم این بی قراری

فقط تو رو دارم

دستمو بگیر!

جمعه 6/6/1388 - 12:29
پسندیدم 0
UserName