آداب مطالعه
توسط : mgh16447

آداب مطالعه

1 . در مطالعه و بررسیهاى علمى خود به همان مقدار اكتفا كنید كه قدرت درك و فهم و توانایى برداشت آنها را دارید و ذهن و هوشتان بدانها تمایل دارد. 2 . در قرائت كتب و یا فراگرفتن علوم كار و كوشش خود را ناتمام نگذارید. 3 . دانش را نمى توان مستقلا و بدون استفاده از استاد، از میان كتب و نوشته ها جستجو كرد. 4 . باید اوقات و فرصتهاى شبانه روزى را براى تحصیلات و فرآورده هاى علمى، تقسیم بندى كرد; زیرا این كار موجب بركت و ازدیاد فرصتهاى تحصیلى مى شود.5 . براى مطالعه اتاق یا مكان خاصى را انتخاب كنید كه داراى نور و هواى مناسب باشد. نیز لازم است مكان مطالعه ثابت باشد تا موجب آمادگى ذهنى بیشترى براى مطالعه شود. اگر همه مطالعات خود را در یك مكان معین انجام بدهید محیط آشناى آن اتاق یا آن مكان خاص موجب مى شود كه در حین مطالعه تمركز حواس بیشترى داشته باشید. 6 . سعى كنید مطالعه همراه با خلاصه نویسى باشد. البته نوشتن باید بعد از فهم باشد. اگر انسان مطلبى را نفهمیده بنویسد سودى از آن نخواهد برد. آنچه مهم است فهم است و اگر به صورت صحیح باشد مى تواند زمینه برداشتها و دریافتهاى جدید علمى گردد. 7 . با یاد و نام خداوند متعال شروع كردن و از خدا كمك خواستن یكى از عوامل موفقیت و بركت مطالعه است. مناسب است قبل از آغاز مطالعه دعاى مطالعه خوانده شود: اللهمّ أَخرِجْنى مِن ظُلُمات الْوَهم، و أكرِمنى بِنُورِ الْفَهْم، اللهُمَّ افتَح عَلَینا أبوابَ رَحْمَتك، و انْشُر عَلَیْنا خَزائنَ عُلُومِك، بِرَحْمَتِك یا اَرْحَمَ الرّاحمین.( . مفاتیح الجنان ص 490، باقیات صالحات، باب ششم) 8 . در حال مطالعه با وضو باشید. 9 . مطالعه در حال سیرى سودى ندارد، زیرا در این حال خواب و چرت انسان را دربرگرفته، به او اجازه نمى دهد كه حواس خود را روى مطالب متمركز كند. نیز در حال گرسنگى، غروب آفتاب، نور كم، خشم، ترس، عجله، نوشیدن، خوردن، نگاه به تلویزیون باید از مطالعه خوددارى كرد. 10 . درست نشستن پشت میز و با كمر صاف و راست در حالت مطالعه سبب مى شود انسان براحتى بتواند به مطالعه بپردازد. 11 . باید كتاب به گونه اى در مقابل چشم قرار گیرد كه براى دیدن آن به زحمت نیفتیم. باید فاصله لازم و درست میان چشم و كتاب رعایت شود. 12 . نباید در مدّت زیادى پیوسته مطالعه كرد تا چشم خسته شود و توانایى خود را از دست بدهد. براى جلوگیرى از خستگى چشم بهتر است پس از هر 40 دقیقه مطالعه، استراحت مختصرى نمود و سپس ادامه داد. 13 . مطالعه باید تدریجى باشد، ابتدا مطالعه كتب و موضوعات آسان آغاز شود تا پس از آمادگى ذهن بتوان به مطالعه موضوعات سخت تر پرداخت. 14 . از پراكنده خوانى و بى نظمى در مطالعه پرهیز كنید. 15 . تكرار مطالعه باعث مى شود تا معلومات در ذهن آدمى راسخ شود و باقى بماند. 16 . ایجاد تنوع در بین مطالعه لازم، و مناسب است موضوعات مطالعه متنوع انتخاب شود. زیرا موضوعات یكسان موجب خستگى مى شود. 17 . چیزهایى را كه مانع تمركز حواس مى شود باید از جلو چشم دور كرد. 18 . مطالعه باید همراه اندیشه باشد و مطالعه بدون تفكر مانند بلعیدن خوراك بدون جویدن است. 19 . آنان كه با عینك مطالعه مى كنند مناسب است سالى یك بار نمره چشم خود را به وسیله پزشك متخصص كنترل كنند.

 

جمعه 6/6/1388 - 12:29
پسندیدم 0
UserName