معماهای قرانی
توسط : khanghah
1-    قرآن چند«سوره» دارد؟   114 سوره   2-     قرآن چند«جزء» دارد؟   30 جزء   3-     قرآن چند«حزب» دارد؟   120 حزب   4-قرآن چند« آیه» دارد؟   6236 آیه   5-    کدام سوره قرآن دو «بسم الله الرحمن الرحیم» دارد؟   سوره نمل   6-    کدام سوره قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد؟   سوره توبه   7-    قرآن با چند « بسم الله الرحمن الرحیم » شروع می شود ؟   با یك بسم الله !   8-    قرآن چند« بسم الله» دارد؟   115 عدد   9-    سوره ای از قرآن را که نام آن یکی از اصول دین است ، نام ببرید.   سوره توحید   10- کدام سوره از سوره های قرآن به اسم یکی از فروع دین می باشد ؟   سوره حج   21- سوره ای را نام ببرید که بجز در   « بسم الله الرحمن الرحیم » حرف« میم» در آن نباشد .   سوره كوثر
 
22- سوره ای از قرآن رانام ببرید که اعراب   «کسره» فقط یکبار در آن آمده باشد   .(البته غیراز بسم الله الرحمن الرحیم).   سوره توحید   23- چند سوره رانام ببرید که اگر آنها را   از آخر بخوانیم به همان صورت اول خوانده   می شوند .(مثل کلمه «درد» در فارسی)   سوره لیل و تبت   24-« سلاح دانشمند » نام یکی از سوره های قرآن است، آن سوره کدام است ؟   سوره قلم   25- کدام سوره به «قلب قرآن» معروف است ؟   سوره مباركه یاسین     26- کدام سوره به «عروس قرآن» مشهور است ؟   سوره مباركه الرحمن   27- تنها سوره ای که به زبان حال بندگان نازل شده است ، کدام است ؟   سوره حمد   28- نام یک سوره یک حرفی را ذکر کنید.     ص ( ق و ن )   29- نام دو سوره دو حرفی را ذکر کنید.   حج ، طه (  یس ، صف ، جن و عم )     30- نام سه سوره سه حرفی را ذکر کنید.     لیل ، نمل ، نحل ( نبأ ، نوح، شمس، ناس ، فلق ، تبت و... )     31- نام چهار سوره چهار حرفی را ذکر کنید.     هود ،  مریم ،  یونس‌ ، توبه ( قریش ،  غافر ،حدید ، طلاق و ...)     32- نام پنج سوره پنج حرفی را ذکر کنید.     لقمان ،  تحریم ، صافات ،  فرقان ، انسان ( ماعون ، تكویر و ... )     33- نام شش سوره شش حرفی را ذکر کنید.   عنكبوت ، مومنون ، ذاریات ،  انفطار ،  ممتحنه ، مجادله 34- به یکی از سوره های قرآن «شکر»،« نور» ،   «ام الکتاب» و«سبع المثانی» نیز گفته می شود   ، دو اسم مشهور این سوره را ذکر کنید .   سوره حمد و  نام های  دیگرش  رو  براتون قرار میدم . برام خیلی جالب بود : فاتحة الکتاب ، ام قرآن ، سبع المثالی ، حمد ، وافیه ، شافیه ، اساس ، فاتحة القرآن ، القرآن العظیم ، نور ، کنز ، الحمد الاولی ، الدعا ، الصلاة ، الحمد القصری ، الراقیه ، الشافیه ، المناجاة ، السئوال ، تعلیم المسئله ، التفویض ، الشکر ، الشفاء و ام الکتاب   35- سوره ای را که یکی از آیه های آن 31 بار در تکرار  شده ، ذکر کنید.   سورا  رحمن ،  آیه مورد نظر : فَبِأَیِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ     36- نام چند سوره را ذکر کنید که از صفات خدای متعال هستند .     سو ره های فاطر ، اعلی ، نور ، رحمن و ...     37-    عظیم ترین آیات قرآن مجید کدام است؟     بسم الله الحمن الرحیم     38-    چه تعداد از سوره های قرآن سجده واجب دارد؟     4 سوره قرآن :  سجده ، فصلت ، نجم و علق     39-    کدام سوره قرآن به مادر قرآن معروف است؟     سوره حمد     40-    والاترین آیه  قرآن کریم کدام است؟   آیت الكرسی    (( اگر كوه ها  به لرزه درآمدند تو ثابت قدم و استوار باش )) امام علی (ع)   
سه شنبه 27/5/1388 - 17:27
پسندیدم 13
UserName