حجاب
توسط : yaraliii

زنان مسلمان دارای حجاب محکم هستند که نفوذ فساد در میانشان ممکن نیست.

خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی درکشور های اسلامی

 

سه شنبه 20/5/1388 - 13:0
پسندیدم 0
UserName