عنوان ندارد!

میخواستم بت بگم چقدر پریشونم

 

دیدم خودخواهیه دیدم نمیتونم

 

تحمل میکنم بی تو به هر سختی

 

به شرطی که بدونم شاد و خوشبختی

 

به شرطی بشنوم دنیات ارومه

 

که دوسش داری از چشمات معلومه

 

یکی اونجاست شبیه من یه دیوونه

 

که بیشتر از خودم قدرتو میدونه

 

چیکار کردی که با قلبم

 

به خاطر تو بی رحمم

 

تو می خندی چه شیرینه

 

گذشتن تازه می فهم تازه می فهمم

شنبه 17/5/1388 - 21:17
پسندیدم 0
UserName