...

هی نشین غصه نخور رفته که رفته

 

اگه دوستت داشت نمی رفت اونی که رفته

 

هی نشین چشم به راه رفته که رفته

 

اگه عاشق بود نمی رفت اون که رفته

 

بیخیالش مگه چند سال تو جوونی؟

 

بیخیالش مگه چند سال تو می مونی؟

 

بی خیالش اینا رسم روزگاره

 

همه شون کار خداس حکمتی داره

 

یاد حرفای قشنگش میدونم مثل یه داغه

 

اون دلت خیلی گرفته شده قلبت شده پاره پاره

 

اون که رفته دیگه رفته دیگه اون دوستت نداره

 

دیگه دست بردار عزیزم برو سوی عشق تازه

 

هیچکسی نمیدونه توی دلت چی میگذره

 

حرفات اندازه ی کوهه پرغروری خیلی ساله

 

اون که رفته دیگه رفته دیگه برگشتن نداره

 

اگه دوستت داشت نمیرفت حتی واسه ی یه لحظه

 

***

 

خدایا به خاطر داده ها و نداده هات شکر!

که داده هات از سر لطفت بوده و نداده هات از سر حکمت!

 

***

 

عید مبعث بر تمام مسلمانان دنیا مبارک باد!

دوشنبه 29/4/1388 - 0:28
پسندیدم 0
UserName