زندگی
توسط : meloudi

چه ساده با گریستن خویش زاده می شویم و چه ساده با گریستن دیگران از دنیا می رویم و میان این دو سادگی معمایی می سازیم به نام زندگی!

دوشنبه 22/4/1388 - 12:14
پسندیدم 0
UserName