عبرت
توسط : meloudi
کسی که از بزرگان پند نگیرد روزگار با سیلی به او می آموزد
شنبه 20/4/1388 - 13:53
پسندیدم 0
UserName