زندگی نامه حضرت الیاس
توسط : ffvfdhfhk
حضرت الیاس (ع) معنای اسم:لفظ الیاس یا الیا در زبان عبری به معنای((بزرگوار من خداست))می باشدپدر:یاسین                                    مادر:امٌ حکیمظهور:۴۵۰۶ سال بعد از هبوط ادمدعوت بحق:۲۲ سال مردم را دعوت بحق نمودیعثت:خداوند او را برای مردم بعلبک مبعوث کردمحل دفن:ان حضرت به اسمان عروج کردبروایتی نسب ان حضرت:الیاس بن یاسین بن فنحاص بن عزاربن هارون بن عمرانتعداد فرزندان : ان حضرت ۱ فرزند داشت. مختصری از زندگینامه:چنانچه بعضی نوشته اند:حضرت الیاس یکی از انبیاء بنی اسراییل و اهل بعلبک لبنان بود ودر زمان اخار (احهب)می زیست .ان حضرت . مردم بنی اسراییل را به راه راست و ترک بت پرستی دعوت می کرد. ولی قوم او دعوتش را اجابت نمی کردند . عاقبت الیسع را در نبوت جانشین خود قرار داد. و به اسمان عروج کرد. البته در پارهای از روایات و تواریخ امده است که الیاس همچون خضر پیامبر از اب حیات نوشیده و همیشه زنده است و موکل بر دریاهاست همانطوریکه خضر پیامبر موکل برخشکی است فهرست سورههایی که در ان نام الیاس ذکر شده:انعام- صافات 
چهارشنبه 27/3/1388 - 11:33
پسندیدم 3
UserName