دستبند سبز برای میرحسین
توسط : mahsa_abi
راستی چرا بستن دستبند سبز ممنوع شده.؟؟؟امروز رفته بودم كتابخونه مثلا درس بخونم  و یه دختری كه دستبند سبز برای میر حسین بسته بود رفت تا از مسئول كتاب بگیره و مسئول داد و بیداد رو راه انداخت كه خانم چرا اینو بستی و سریع بازش كن وگرنه كتاب بهت نمیدم و یعنی چی كه از میر حسین حمایت میكنی و مگه اون ..........!! .

اون دختر با شاعت تمام از گرفتن كتاب صرف نظر كرد در حالی كه بیست روز دیگه كنكور داره و میخواست تست بزنه ولی با این اقدام  از زدن تست محروم شد!!!!!!!!!!!

چهارشنبه 13/3/1388 - 22:7
پسندیدم 0
UserName