تعطیلات عید خود را چگونه گذراندید ؟
توسط : saghar45

از اون جایی که پس از تمام شدن تعطیلات عید یکی از موضوع های رایج انشاء تعطیلات عید خود را چگونه گذراندید است انشائی در این باره از شبکه ی پیام نما برای شما می ذارم

تعطیلات عید خود را چگونه گذراندید؟

به نام خدا که همه ی ما دانش آموز ها را آفرید تا بتوانیم درس بخوانیم و آقا معلم ها هم بتوانند درس بدهند و نانشان را از این راه در بیاورند و مثل شمع بسوزند و راه را برای ما کور و کچل ها روشن کنند .ما هم هی هیچی نفهمیم و بپرسیم آقا اجازه !این یعنی چه و اون یعنی چه ؟ و حوصله ی معلم عزیزمان را سر ببریم و او هم به ما بگویید لطفاً هر چه زودتر آدم بشوید ما کار داریم .

موضوع انشای ما در باره ی تعطیلات نوروز است و ما معنی اش را از بابای مان پرسیدیم و او به ما گفت که برای این عید سعید باستانی است که مردم از ان قدیم ندیم ها در این روز ها می رفتند خانه ی هم و سعادت می کردند که یک پرتغال تامسون کیلویی 1500 تومان را به بچه های شان نشان بدهند و گاهی اوقات هم این سعادت را بخورند .

البته ما که نفهمیدیم یعنی چه ولی به هر حال فرقی نمی کند و ما این را خواستیم بگوییم که تعطیلات عید را همه دوست دارند و ما بیشتر دوست داریم .

به قول بابای مان در این میان سو تفاهم پیش نیاید که فکر کنید ما تعطیلات را به خاطر تعطیلی اش دوست داریم .نه .چون ما خیلی علاقه به عید و سعید و باستان و این چیزها داریم است و فقط بحث تعطیلی اش نیست.

ما عاشق عیدیم چون به قول مجری به خانه بر می گردیم دوستی ها را زیاد می کند و کدورت هارا از بین می برد .یعنی وقتی عید بشود ما با ان بچه گدا که دوچرخه اش را به ما نداد تا با ان دور بزنیم و ما هم زدیم توی دماغش اشتی می کنیم و ان وقت با دوچرخه اش می رویم خانه ی خاله ی مان و او هم تا شب دنبال ما می گردد و ما هم می خندیم .

ما در روزها ی عید به هیچ وجه بازی نمی کنیم و فقط پیک بهاری مان را حل می کنیم و چون به علم و دانش خیلی علاقه داریم فقط درس می خوانیم و مثل بقیه ی بچه ها به همه ی مهمانی ها نمی رویم .

به خصوص امثال ، به هیچ وجه به خانه ی عمه ی مان نمی رویم با ان شوهر خسیسش که هنوز فکر می کند دوران احمد شاه قاجار است و عیدی می دهد .تازه شوهر عمه مان سوپر گوشت دارد و موقع فروش گوشت یک قران هم تخفیف نمی دهد.

ما به همه ی مهمانی ها نمی رویم ، اگر هم برویم زیاد اجیل و شیرینی نمی خوریم تا دندان هایمان خراب نشود . البته اگر هم بخواهیم زیاد بخوریم نمی شود چون قبل از ما مهمان های قبلی دخل پسته ها و بادام ها را در اورده اند و فقط نخود و کشمش ها برای ما مانده است .اما به هر حال اجیل و شیرینی زیاد خوب نیست و ممکن است قلب ادم را سوراخ کند و دور دندان ها را چربی بگیرد یا هم چین چیزهایی .

ما در تعطیلات به مسافرت نمی رویم تا با شهر های ایران زمین اشنا نشویم و توی خانه می شینیم و سی دی تماشا می کنیم که به قول بابایمان نه خرج مسافرخانه دارد و نه خطر سقوط از دره .

اها می گفتیم ما از ان جا ناراحت می شویم که تعطیلات هنوز شروع نشده تمام می شود و از طرفی امتحان ها .....

این بود انشاء ی ما درباره ی تعطیلات عید که هیچ از شادی اش نفهمیدیم به لطف........  

برگرفته از سایت: pichak

جمعه 11/2/1388 - 15:12
پسندیدم 8
UserName