هر کسی...
توسط : ياس كوچك

هر کسی گفت به من یارت کو؟

...

خنده ای کردم و در دل دیدم...

...

که کسی زاری و شیون می کرد!

سه شنبه 8/2/1388 - 9:47
پسندیدم 0
UserName