دوست داشتن
توسط : maceha
می دونی دوست یعنی چه؟ د :داشتن - و: اونی که - س: ستایش کردنش - ت : تمومی نداره.
شنبه 5/2/1388 - 17:57
پسندیدم 0
UserName