نفرین بر جدایی
توسط : koob_bad_zesht
سلام سلامتیراحتیحالت كه بهتره از دست من كه ناراحت نیستی اینو بدون كه من ......؟اجازه بده نگم بازم میرم سر پله اول و این چیزها فعلا مخم چند روز ی كه اتصالی كرده وسیم نولم بافازم زده  بهم و تمام سیستم صوتی و تصویری و نوشتاری وذهنی منو ریخته بهم و هرچی میكنم از غم ننویسم نمی شه و اصلا سوژه این غم كم نشده انگار همیشه در كنارم هست و خواهد بود نمی دانم شاید این قسمت من یا تو یا او كه زندگیم از بهای بزرگیش است باشد ولی من اینا رو برای توجیه خودم مینویسم تور رو كه با هر چیزی نمی دانم توجیه كنم و ماندهام كه بمانم در ماتم یا نمانم كه تور روا از این غم جدایست و دنیا تو پرا شادی  نور سفیدی همچون روزگارات اما كم من ؟؟؟؟كه باید حتما دلت را با دلی از درد ام شاد كنم . كه ایا بشود یا نه انها از دست و اراده من خارج است چون من انقدر از تو دورم كه حتی  در تمام لحظات . لحظه ای نیست كه من قدمی از روز گذشته ام . به تو نزدیك تر باشم و اینو بتوانم حس كنم شاید این تقدیر است . یا این همه تقدیر افسانه است كه شاید افسانه جدایی من و تو توی كه  روزهاست  .نه یادی نه حرفی نه ....؟؟و هزار نه دیگر كه میدانم بین دست های من و تو فاصله خیلی زیاده  اینو حتما می دونم كه تو بمن گفتی كه از دلم گذ شتی و با غربیه خوندی اواز اینو من میدونم قطره قطره اشكهای من می ریخت روی ساحل وقتی كه گفتی نمی خواهم باهات بسازم خسته خسته خسته امو گم شده ام توی این دوراهی میگن تو عاشق شدی دوباره چه كنمدلم كسی رو به غیر از تو دوست نداره این روزا ما آدما گل نمی دیم به  دست هم  كم كم داره از یاد میره دلتنگی های دم به دم این روزا بی معرفتی ادما یك سنت  ورد زبونش لعنته این روزا عاشقی معنی و مفهوم نداره  هركسی هر جور كه میخواهد روی قلب مون پا میزارهاین روزا .............؟اگر گاهی ندانسته به احساس تو خندیدم یا با عشق خودخواهی فقط خود را پسندیدم ندانستم نفهمیدم اگر از دست من در خلوت خود گریه میكردی اگر بعد بودم و به روی خود نمی اوردم ندانستم و نفهمیدم اگر تو مهربان بودی و من نامهربان بود م برای دیگران سبز و برای تو خزان بودم اگر زجری كشیدی به اهی از زبان من نداستم نفهمیدم اگر با این همه ظلمی كه من در حق تو كردم  اگر رجی خاطره كشتی از لحن بیان من گناه هم را ببخش ای نازنین ای مهربان من ایناست جرم خودخواهی و عشق یك طرفه و دو طرفه  .اتوبانی  .خیابانی و بیابانی و .........؟؟؟این هم شفاء ناعالج هیچكسغمگین  
جمعه 28/1/1388 - 14:51
پسندیدم 0
UserName
x