آرامش در پرتو ایمان به خدا
توسط : fn_400

دعا و نیایش، پناهگاهی در برابر اضطراب

 «دیل کارْنِگی» روانشناس مشهور امریکایی مینویسد: «در امریکا به طور متوسط در هر 35 دقیقه، یک نفر خودکشی میکند و در هر دو دقیقه، یک نفر دیوانه میشود که اگر این مردم از تسکین خاطر و آرامشی که دین و عبادت به آدمی میبخشد نصیبی داشتند، ممکن بود از اغلب این خودکشیها و بسیاری از دیوانگیها جلوگیری شود»

و قرآن بسیار زیبا میفرماید: «کسانی که ایمان آوردند، قلبهایشان با یاد خدا آرام میگیرد. آگاه باشید که تنها یاد خدا، آرامبخش دلهاست» 

جمعه 28/1/1388 - 14:37
پسندیدم 0
UserName
x