بزرگترین مجمع الجزایر:
توسط : ahmadchalepey

بزرگترین مجمع الجزایر جهان كه به شكل هلال است و بیش از 1300 جزیره را تشكیل داده جمعاً به طول 5600 كیلومتر مربع است و كشور اندونزی را تشكیل می دهد.

جمعه 28/1/1388 - 13:15
پسندیدم 0
UserName
x