كم عرض ترین تنگه:
توسط : ahmadchalepey

كم عرض ترین تنگه قابل كشتیرانی بین جزیره آگین ازاوبوآ و سرزمین اصلی یونان واقع شده است. دهنه این تنگه در محل خلكیس( Khalkis )حدود 40 متر است.

جمعه 28/1/1388 - 13:13
پسندیدم 0
UserName
x