آیا می دانید ...
توسط : ahmadchalepey

یك درصد از حجم جو را بخار آب تشكیل می دهد و این حجم در لایه های پائین متمركز است. دلیل آن اقیانوسها و سرد بودن لایه های بالائی جو است.

جمعه 28/1/1388 - 3:23
پسندیدم 0
UserName
x