آیا می دانید ...
توسط : ahmadchalepey

در برخی مناطق بیابانی كه هیچ گونه بارندگی در مدت چند سال انجام نمی شود گیاهانی هستند كه با استفاده از شبنم به حیات خود ادامه می دهند.

جمعه 28/1/1388 - 3:20
پسندیدم 0
UserName
x