چاپگر HP
توسط : mohebanehosain

گزارش های بدست آمده از سوی شركت های امنیتی نشان می دهد ، نرم افزار دستگاه چاپگر HP به

آسانی مورد حمله كرم های رایانه ای قرار می گیرد.

نرم افزاری كه مورد استفاده كاربران دستگاه های چاپگر قرار می گیرد و برای كنترل دو چاپگر رنگی استفاده می شود می تواند مورد حمله هكرها قرار گیرد.
كاربران این نرم افزار باید مراقب باشند كه رایانه های آنها مورد حمله كرم های رایانه ای قرار نگیرد ، این نرم افزار مذكور به آسانی مورد حمله هكرها قرار می گیرد و بدون اینكه خود كاربر متوجه شود از راه دور اطلاعات كاربر را از روی رایانه شخصی به سرقت می برد.هكرها می توانند از طریق این نرم افزار وارد سیستم كاربر شوند و به گونه ای چاپگر به عنوان یك پل برای ورود آنها به سیستم كاربر محسوب می شود.
مسولین در صدد هستند تا تلاش خود را برای مقابله با این كرم های رایانه ای چاپگرها بیشتر كنند و آنتی ویروسها را به روز برسانند.

جمعه 28/1/1388 - 1:4
پسندیدم 0
UserName
x