راز موفقیت از دیدگاه فلاسفه بزرگ جهان
توسط : ویران
 

ژان ژاک روسو

  

اندیشه های صرفا ذهنی و کلی منشا بزرگ ترین خطاهای بشرند.

  

آن که دیرتر از همه عهد می بندد، در بر آوردن پیمانش از همه وفادارتر است .

  

کدام خرد بالاتر از مهربانی است ؟

   

اگوستین قدیس

  

اگر بدی ها را زیر پا له کنیم از آن ها برای خود نردبان ساخته ایم .

  

جوری دعا کن که انگار همه چیز وابسته به خداست و جوری کار کن که انگار همه چیز به تو وابسته است .

 
جمعه 28/1/1388 - 0:30
پسندیدم 0
UserName
x