تفاوتهاى علایم ظهور و شرایط ظهور امام زمان (عج)
توسط : mostafa2_gh

  شرایط ظهور با علایم ظهور داراى تفاوتهایى است كه عبارتند از: وابستگى ظهور به شرایط، یك نوع وابستگى واقعى است، ولى وابستگى به نشانه ها و علایم از جهت كشف و اعلام است، نه به عنوان یك امر واقعى و ارتباط حقیقى.
علایم ظهور عبارتند از چندین رویداد و حادثه است كه گاهى نیز به ظهور پراكنده پدید آمده و تنها ارتباط واقعى در بین آنهاو ظهور تحقق همه آنها پیش از ظهور مى باشد، اما شرایط ظهور به اعتبار برنامه ریزى طولانى الهى با ظهور ارتباط واقعى داشته و سبب پیدایش آن مى باشند.
نشانه ها لزومى ندارد حتماً در یك زمان با یكدیگر واقع شوند ; بلكه یك نشانه در یك زمان پدید مى آید و پایان مى پذیرد. البته گاهى هم به طور تصادفى در یك زمان چندین نشانه با هم پدید مى آیند ; اما شرایط باید با یكدیگر مرتبط باشند و در آخر كار موجب ظهور شوند و بتدریج ایجاد شده و آنچه وجود مى یابد استمرار داشته و از بین نرود.
تمامى علامات پیش از ظهور پدید آمده و از بین مى رود لیكن شرایط به طور كامل به وجود نمى آید، مگر نزدیك ظهور و یا هنگام وقوع آن و ممكن نیست كه از بین بروند، علایم ظهور را مى توان شناسایى كرد و مى توانیم بفهمیم كدام یك از آنها موجود شده و كدامیك هنوز موجود نگشته است اما به شرایط نمى توان كاملا و در یك زمان پیش از ظهور دست یافت ویا آنهارا حاصل كرد ; زیرا برخى از آن شرایط وجود تعداد كافى از افراد آزموده و با اخلاص در سطح جهان بوده و بررسى درست و شناسایى آن براى اشخاص عادى امكان پذیر نیست.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

پیامبر اکرم(ص) فرمود:

روز قیامت فرا نمی رسد مگر آنكه از بین ما «قائم حقیقى» قیام نماید. و آن قیام، زمانى خواهد بود كه خداى عزوجل او را اجازه فرماید. هركس پیرو او باشد نجات مى یابد و هركه از فرمانش تخلف ورزد، هلاك مى شود.     

mostafa2_gh 
 

       mostafa2_gh   

(¯`•._.•.Mostafa2_gh.•._.•´¯)
(¯`•._.•.Mostafa2_gh.•._.•´¯)

 

جمعه 28/1/1388 - 0:24
پسندیدم 0
UserName
x