شعر
توسط : setareye_sahar

عشق وقتی شدیدوقوی می شودكه درراه باسختی وشكنجه هاهمراه باشد(رومن رولان)

پنج شنبه 27/1/1388 - 21:15
پسندیدم 0
UserName
x