شعر
توسط : setareye_sahar

مرگ هم نوعی زندگی است،خوابی عمیق كه گرچه خورشیدقلب یخ می بنددولی دردنیایی دگرطلوع میكند.

پنج شنبه 27/1/1388 - 21:10
پسندیدم 0
UserName
x