شعر
توسط : setareye_sahar

هیچ وقت عشق راگدایی نكن چون چیزخوب رابه گدانمی دهند.

پنج شنبه 27/1/1388 - 21:8
پسندیدم 0
UserName
x