شعر
توسط : setareye_sahar

غرورت رابه خاطركسی كه دوستش داری  بشكن،ولی هرگزدل كسی راكه دوستت داردبخاطرغرورت نشكن.

پنج شنبه 27/1/1388 - 21:7
پسندیدم 0
UserName
x