شعر
توسط : setareye_sahar

عشق دریك لحظه پدیدمی آیدودوست داشتن دراقتدارزمان،این اساسی ترین تفاوت میان عشق ودوست داشتن است.

پنج شنبه 27/1/1388 - 21:3
پسندیدم 0
UserName
x